Kuivajokiuistelu 2024

Uistelun tavoitteena on vähentää haukikantaa Kuivajoen alajuoksulla ja jokisuun merialueella ja näin mahdollistaa vaelluskaloille ja nahkiaisille paremmat olosuhteet kutuvaellukselle kohti kunnostettuja Kuivajoen kutupaikkoja.

 

Huom! Kaloista lohi, taimen, harjus ja siika tulee vapauttaa välittömästi takaisin vesistöön. Muut kalat saa venekunta pitää halutessaan.

Ilmoittaudu Kuivajokiuistelukilpailuun täyttämällä alla oleva lomake (pakollinen venekunnille)

Tapahtuma on kaikille osallistujille ilmainen - osa Iin 650 - juhlavuosi tapahtumia

Ilmoittautuminen päättyy 12.6.2024 klo 17.00

Kilpailu järjestetään lauantaina 15.6.2024 klo 10.00 - 16.00  Kaikkolanrannassa (Pankinnokantie, 95110 Kuivaniemi)

Palkinnot jaetaan lahjakortteina 5 kpl (arvoltaan 300 €, 200 €, 100 € ja 2 x 50 €) mahdollisimman pian klo 16 jälkeen, kun lopulliset tulokset ovat selvillä/julkaistu ja mahdolliset protestit käsitelty.

Tapahtuman mahdollistavat yhteistyössä Iin kunta,  Kuivaniemen osakaskunta, Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry ja Kuivaniemen Palomiesyhdistys ry.

Tapahtuma on osa Iin kunnan "IIN 650 JUHLAVUOSI KYLÄT, SILLAT, VIRRAT" tapahtumia

Ilmoittautumalla omalla etu- ja sukunimelläsi sitoudut samalla olemaan venekuntasi kapteeni. Kapteenina vastaat veneestä, venekunnan jäsenistä ja kilpailun sääntöjen noudattamisesta. 

Kilpailun säännöt löytyvät tämän sivun lopusta. Tutustu niihin etukäteen venekuntasi kanssa.

Muista painaa "Lähetä lomake" -nappia, jolloin saat sähköpostiisi vastauksen muutaman minuutin kuluttua, että ilmoittautuminen on tehty ja hyväksytty

Pyydetyt kalat venekunta
Laitan veneen vesille
Olen tutustunut alla esitettyihin kilpailun sääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä

 

Kilpailun säännöt:

Huom! Kaikki mahdolliset epäselvät asiat ratkaisee paikan päällä tuomarineuvosto, johon kuuluu kolme (3) tuomaria, joiden päätöksistä ei voi jälkikäteen valittaa.

Järjestäjä suosittelee osallistumaan kilpailuun pienellä veneellä ja moottorilla tai soutaen. Näin pääset halutessasi matalan veden kalastuspaikkoihin. Kalastusalueella on myös kiviä ja kareja. Kuivajoen väylä on asianmukaisesti merkitty, mutta se ei ole virallinen väylä. 

Kilpailukala: Hauki - alamittaa ei ole, koska kalastuksen tavoitteena on vähentää alueen haukikantaa ja näin edistää vaelluskalojen hyvinvointia koko Kuivajoen alueella. Huom! kaloista lohi, taimen, harjus ja siika tulee vapauttaa välittömästi takaisin vesistöön. Muut kalat saa venekunta pitää halutessaan tai vapauttaa takaisin vesistöön.

Tuomaristolla on oikeus tarkastaa veneen kunto veteen laskun yhteydessä

Sijoituksen kilpailussa ratkaisee kalojen yhteispaino. Saman tuloksen saaneiden kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee suurempi kala. Palkinnot ovat venekunnan yhteisiä. 

Palintoja jaetaan neljälle eniten haukea saaneelle venekunnalle lahjakortteina seuraavasti: 

 • Ensimmäinen palkinto: 300 €
 • Toinen palkinto: 200 €
 • Kolmas palkinto: 100 €
 • Neljäs palkinto: 50 €
 • Viides palkinto: 50 € arvotaan niiden venekuntien kesken, jotka ovat jääneet ilman palkintoa

Kalojen luovutus: tavoitteena on hyödyntää ensisijaisesti saadut kalat ihmisravinnoksi! 

 • Järjestäjä tarjoaa kaikille kilpailijoille kohtuullisen määrän jäähilettä kalojen säilyttämiseen
 • Kalat tuodaan punnituspaikalle joko kerralla kilpailun päätyttyä tai useamman rantautumisen yhteydessä kilpailun aikana. 
 • Kaikissa tapauksissa kalat punnitaan kilpailijan läsnäollessa punnituspaikalla ja tulos merkitään venekunnan saaliiksi kirjanpitoon, jota ylläpitää järjestäjä. 
 • Kilpailun aikana punnituspaikalle tuodut kalat punnitaan, suolistetaan, kidukset poistetaan ja laitetaan jäihin järjestäjän toimesta, jos olet ilmoittanut ettei venekunta ota kaloja itselleen. Muutoin kalasta poistetaan vain pyrstö punnituksen jälkeen ja annetaan venekunnalle takaisin.
 • Kilpailun lopussa venekuntien saamille pyrstöllisille kaloille suoritetaan punnitus ja tulos kirjataan venekunnan kirjanpitoon, jota ylläpitää järjestäjä. 
 • Kilpailun lopussa punnitut kalat joutuu kilpailija itse käsittelemään parhaaksi näkemällään tavalla ellei ole etukäteen ilmoittanut luovuttavansa niitä pois ilmoittautumisen yhteydessä.

Pyyntitavat: vetouistelu veneellä joko moottorilla tai ilman sekä heittouistelu veneestä on sallittu. Huom! Rannalta pyynti on kielletty.

Vapojen määrä: venekuntaa kohden vain kaksi vapaa saa olla kerralla vedessä, joissa vain yksi siima ja yksi viehe. Vavat voi olla 2 vetovapaa tai 2 heittovapaa  tai 1 heittovapa ja 1 vetovapa. Huom! Elävien syöttien ja täkyjen käyttö on kielletty.

Venekunnan suuruus riippuu veneen kapasiteetista. Vapoihin tarttuvilla venekunnan jäsenillä tulee olla valtion kalastuskortti, mikäli on sen hankkimiseen velvollinen. Osakaskunnan lupia ei tarvita kilpailun aikana.

Venekunnat ja niiden henkilöstö osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan ja huolehtivat veneiden turvallisuusvarusteista ja niiden asianmukaisesta käytöstä. Osakaskunta ei vastaa veneille tai henkilöille aiheutuneista vahingoista.

Rantautuminen: kilpailijoilla on kilpailun aikana oikeus rantautua vain lähtöalueella eli Kaikkolan rannassa. Pakottavassa tapauksessa, rantautuminen muulle alueella voi tapahtua vain valvojan läsnä ollessa.

Kilpailuveneiden kohtaamiset: normaalit veneilyn väistämissäännöt

Kalastus päättyy klo 16.00 ja punnitusjonossa oltava viimeistään 16.15. Rantautuminen myöhässä tai kalastaminen klo 16.00 jälkeen johtaa hylkäykseen kilpailusta.

Protesti: protestin jättöaika on 15 minuuttia kilpailutulosten julkaisemisesta. Kilpailun tuomaristo käsittelee mahdollistet protestit paikanpäällä.

 

Kuivajokiuistelun tapahtumapaikka Kaikkolanranta ja kalastualueet