Hallinto ja säännöt


Hallinto

Kuivaniemen osakaskunnan toimintaa ohjaa vuosikokous ja siellä tehdyt päätökset. 


Vuosikokous 2024  • Vuosien 2022- 2013 vuosikokousten asiakirjat löytyvät sivulta Arkisto
  • Vuotta 2013 vanhemmat asiakirjat löytyvät Kuivaniemitalon arkistosta.

Tärkein hoitokunnan toimintaa ohjaava tekijä on vuosittainen toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty vuosikokouksessa. Myös muut vuosikokouksen päätökset on otettava huomioon toiminnassa ja laitettava asiat mahdollisimman pian työn alle.

Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä muusta käytännön toiminnasta.

Hoitokunta käyttää osakaskunnan puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa muutoin osakaskuntaa.


Säännöt

Kuivaniemen osakaskunnan toimintaa osakaskunnan säännöt ja lisäksi satama-alueillamme on voimassa omat säännöt ja Iin kunnan laatimat venepaikkasäännöt