Kuivaniemen Osakaskunta on ollut oikealla tiellä vesienhoidon suhteen, jos LUKE:n uutiseen on uskomista

17.7.2021

https://www.luke.fi/…/koskikunnostuksissa-otettava…/

Osakaskunta teetti yhdessä ELY-keskuksen, Iin kunnan ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa suunnitelmat Kuivajoelle.

Kuivajoen vesiensuojelun yleissuunnitelma ja vedenlaatuhavainnot raportti valmistui vuonna 2019, joka ohjaa Kuivajoen alueella olevien osakaskuntien / yksityisten ihmisten kunnostustoimintaa Kuivajokeen ja sen valuma-alueeseen liittyen.

Samana vuonna 2019 valmistui myös Kuivajoen vaelluskalojen kutualueiden kunnostus suunnistelma, jonka perusteella on kunnostettu Kuivajoen alaosan ja keskiosan koskia. Vuonna 2022 kesällä kunnostetaan kosket Oijärvelle asti. Vaiheet 2 ja 3 tehdään Iin kunnan toimesta.

Jos haluat em. raportit itsellesi, niin laitatko viestiä osoitteeseen: kuivaniemen.osakaskunta@gmail.com

Turvetuotannon väheneminen edesauttaa Kuivajoen tilan parantumista osaltaan.