Kuivajoen kutualueiden kunnostus vaihe 1 on saatu kokonaan päätökseen

23.2.2020

Edellinen hoitokunta teki kutualueiden kunnostamiseksi suunnitelmat ja hankehakemuksen, jonka toteuttamiseksi ELY:n päätös tuli 17.5.19. Hankkeen toteuttaminen jäi uuden hoitokunnan vastuulle. Järjestäytymiskokouksessa 27.6.19  hoitokunta valitsi Seppo Miettusen vastaavaksi osakaskunnan edustajaksi alan asiantuntijan Eero Hiltusen toimiessa työnjohtajana aiemman sopimuksen mukaisesti. Työ tehtiin kesällä 2019. Hoitokunta hyväksyi raportin marraskuussa ja maksatushakemus tehtiin joulukuussa. Maksatushakemukseen saatiin myönteinen päätös ja  kustannuksiin 90 %:n tuki yhteensä 28 463,04 €. Osakaskunnan osuudeksi jäi 3162,56.