Vuosikokouksen esitykset

17.4.2019

Vuosikokouksen alussa 27.4. klo 12 alkaen ajankohtaisista asioista ja hankkeista esitykset:

 

  • IHN tilanne ja luonnonkalanäytteiden kerääminen, Perttu Koski, Ruokavirasto
  • Kirjolohien kasvatussuunnitelmat, Timo P. Karjalainen, Laitakarin kala Oy
  • Vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen Kuivajoen Oijärven alapuoliselle valuma-alueelle, Elisa Puuronen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
  • Selvitys lohikalojen ja nahkiaisten kutupaikkojen riittävyyden, niiden kunnon sekä kutupaikkojen kunnostamis- tai lisäämistarpeen selvittämisestä Kuivajoessa, Janne Partanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy