Kuivaniemen Osakaskunta

Kuivaniemen Osakaskunnan vesialueet (RN:o 876:1) sijaitsevat Oulun läänissä Iin kunnan Kuivaniemen kylän alueella. Vesialueita on Kuivajoen alajuoksulla ja Perämeren rannikolla sekä lisäksi vielä pienemmissä vesistöissä.

Kalastuspaikat

Kuivaniemen Osakaskunnan kalastuspaikat sijaitsevat Kuivajoen alajuoksulla 
välillä Perämeri - Heinikosken silta. Kuivajoen yläjuoksun yhteislupia myy Kuivajoki ry. Osakaskunnan  merialuetta on kylän vesialue Simon kunnan rajalta Merihelmen pohjoispuolelle.

Kuivaniemen Osakakunnan vesillä pyynti tapahtuu pääasiassa rysillä, loukuilla ja verkoilla. Kuivajoella pyydetään viehe- ja perhovälineillä. Nahkiaisen pyynti tapahtuu perinteisillä pajusta tehdyillä nahkismerroilla.

Kuivajoki

Kuivajoki virtaa Oulun läänissä Iin kunnassa. Joki saa alkunsa Oijärvestä ja laskee Perämereen. Joki laskee 46 kilometrin matkalla 89 metriä. 
Kuivajoki kuuluu Itämeren kalastuskomission merilohen toimintaohjelmaan Salmon Action Plan (SAP), jonka tavoitteena on saada palautettua Kuivajoki lohijoeksi.  Kuivajoki on koskiensuojelulailla suojeltu voimalaitosrakentamiselta.

Kalataloudellisesti merkityksellisistä kalalajeista Kuivajoessa esiintyy mm.  lohi, harjus, hauki, ahven, lahna, made, siika ja nahkiainen. Lisäksi joessa viihtyy jokirapu.