Hallinto

Kuivaniemen osakaskunnan toimintaa ohjaa vuosikokous ja siellä tehdyt päätökset. 

Tärkeänä hoitokunnan toimintaa ohjaavana tekijänä on vuosittainen toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty vuosikokouksessa. Myös muut vuosikokouksen päätökset on otettava huomioon toiminnassa ja laitettava asiat mahdollisimman pian työn alle.

Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä muusta käytännön toiminnasta.

Hoitokunta käyttää osakaskunnan puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sekä edustaa muutoin osakaskuntaa.

Osakaskunnan ylimääräisenkokouksen 2022 pöytäkirja

Osakaskunnan vuosikokouksen 2022 asiakirjat

Vuosien 2021 - 2013 vuosikokousten asiakirjat löytyvät sivulta Arkisto. Vuotta 2013 vanhemmat asiakirjat löytyvät Kuivaniemitalon arkistosta.