NAHKIAISEN RAUHOITUSAIKA 1.4.-15.8.

12.8.2020

Nahkiaisen valtakunnallinen rauhoitusaika on 1.4.-15.8. Vuoden 2019 osakasten kokouksessa tehty päätös  rauhoitusajan jatkamisesta on tulkittavissa koskemaan vain vuotta 2019 eikä pysyvänä rajoituksena. Koska uusia päätöksiä ei ole tehty, voi Kuivaniemen Osakaskunnan vesialueella pyyntipaikan vuokranneet aloittaa nahkiaisten pyynnin heti 16.8.2020 vuorokauden vaihduttua aiemmin sovitun paikkojen lunastuksen mukaisesti.

 

Alla oleva kalastuslain kohta kalaväylästä on huomioitava. Se koskee myös nahkiaisia, jotka luetaan vaelluskaloihin.

 

Kalastuslaki 67 § 1-3 mom."Kalaväylä

Vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan tarkoittamassa joessa ja vesilain 1 luvun 6 §:n 1 momentin tarkoittamassa salmessa tai kapeikossa on kalaväylä, joka on pidettävä vapaana pyydyksistä kalan kulun turvaamiseksi.

Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen, salmen tai kapeikon leveydestä sen syvimmällä kohdalla.

Missä joki yhtyy mereen tai järveen kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesialueen leveydestä sen syvimmällä kohdalla ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku on turvattu."

Hyviä saaliita toivoen

Paula Juopperi

pj/hoitokunta

0405721164